Kính bơi người lớn – tráng gương chống chói

‘- Mặt phủ tráng gương chống chói phù hợp bơi ngoài trời.
– 2 màu: đen và xanh dương.

Mã: 46268 Danh mục: ,